Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Parola: Bilgilerim hatırlansın
Dies ist der optionale Forum-Header für die Abstimmungsbox.
  • Sayfa:
  • 1

KONU: KUTSAL RUH nedir?

KUTSAL RUH nedir? 2 ay 2 gün önce #131

Mucizeler Kursu Hıristiyanlığın terimlerini kullanır. KUTSAL RUH, Hıristiyanlığın üçlü teslisin, kutsal üçlemenin biridir. TANRI - TANRI OĞLU - KUTSAL RUH olarak geçer kutsal üçleme. Çoğumuz TANRI - TANRI OĞLU kavramlarını anlamakta pek zorlanmayız ama KUTSAL RUH kavramı sorulara yol açıyor.

Mucizeler Kursu'nun tanımlamasına göre KUTSAL RUH, bizim dışımızda kendi başına bir varlık değil. KUTSAL RUH, en basit açıklamayla bir düşüncedir. Bizim düşüncemizdir. KUTSAL RUH, bizim gerçeklikte ne olduğumuza dair olan bir anıdır, bir hatırlamadır. KUTSAL RUH, ego rüyamızın içindeki diğer SESdir, bize TANRI'NIN varlığını hatırlatan. Bu nedenle egonun sesi yerine KUTSAL RUH'UN sesini duymayı seçmekten bahseder kurs.

Eğer TANRI İÇİN OLAN SESİ duymuyorsan, onu dinlememeyi seçtiğindendir. Egonun sesini dinlediğin, tutumun, hislerin ve davranışların tarafından elbette gösteriliyor. Ama odur senin istediğin. Onu tutmak için savaşıyorsun ve onu kurtarmak için uyanıksın. Zihnin, egonun yüzünü korumak için planlarla dolu ve MESİH'İN yüzünü görmeye çalışmıyorsun. Egonun kendi yüzünü görmeye çalıştığı ayna gerçekten karanlık. Aynalar haricinde nasıl kendi varlığının yalanını ayakta tutabilir ki? Ama kendini bulmak için nereye baktığın senin elinde.

[Mucizeler Kursu (Orijinal Edition), Metin Kitabı 4.IV.1 - Çeviri: BenSiz]

KUTSAL RUH Kutsal Üçlemenin sembolik bir işlev taşıyan tek parçasıdır. O, ŞİFACI, TESELLİ VEREN, REHBER olarak tanımlanır. O, BABA ve OĞULDAN farklı olan "ayrı" bir şey olarak da açıklanır. Ben kendim söyledim: "Ben (İsa) ama gidersem, size sizinle kalması için başka bir teselli eden vereceğim." ONUN sembolik işlevi KUTSAL RUH'U anlamayı zorlaştırıyor, çünkü sembolizm farklı yorumlanabilir. Hem insan hem de TANRI'NIN yaratımlarından biri olarak ben, KUTSAL RUH'DAN ya da EVRENSEL İLHAMDAN gelen doğru düşünürlüğüm, özellikle ve her şeyden önce, bu İLHAMIN herkese yönelik belirlendiğini öğretti bana. Bunu anlamadan önce ONA (Kutsal Ruh'a/evrensel ilhama) kendim sahip olamazdım.

[Mucizeler Kursu (Orijinal Edition), Metin Kitabı 5.I:4 - Çeviri: BenSiz]


KUTSAL RUH'UN işlevi hakkında şu paragraf açıklık getirir:

KUTSAL RUH diğer parçayı - şu minnacık ve deli ayrı ve özel olma arzusunu - MESİH ile bağlar, gerçekte bir olana birliği açıklamak için. Bu dünyada bu anlaşılmaz, ama yine de öğretilebilir.

KUTSAL RUH senin zihninde, özelliğin hedefinin hatasının bulunduğu yerde düzeltilmesi için MESİH'İN amacına hizmet eder. ONUN (kutsal ruhun) amacı hala BABANIN ve OĞULUNKİ ile bir olduğundan O (kutsal ruh) TANRI'NIN İRADESİNİ ve senin gerçekte ne istediğini bilir. Bir olarak algılanan, birliğin farkında olan ve öyle deneyimleyen bir zihin tarafından sadece bu anlaşılır. Bu bir olmanın nasıl deneyimleneceğini ve onun deneyimlenmesi için ne yapman ve yapmak için nereye gitmen gerektiğini öğretmek KUTSAL RUH'UN işlevidir.

[Mucizeler Kursu (Orijinal Edition), Metin Kitabı 25.I:5-6 - Çeviri: BenSiz]

7. KUTSAL RUH nedir?
KUTSAL RUH illüzyonlar ve hakikat arasında aracılık eder. O'NUN gerçeklik ve rüyalar arasındaki hendek üzerinden köprü kurması gerektiğinden, TANRI'NIN O'NA verdiği lütuf sayesinde algılama bilmeye götürür, hakikat uğruna O'NA dönen herkesin O'NUN bu armağanına nail olmaları için. O'NUN sağladığı köprü sayesinde bilmenin ışığında yok edilmeleri için tüm rüyalar hakikate taşınır. Orada manzaralar ve sesler ebediyen bırakılır. Ve önceden algılandıkları yerde affediş algılamanın sessiz sonunu mümkün kılar.

[Mucizeler Kursu (Orijinal Edition), Çalışma Kitabı Ders 280.7 - Çeviri: BenSiz]


Ve Öğretmenler için El Kitabı'nda şu tanımlamayı okuruz:

6. KUTSAL RUH
1. İsa, CENNETE yükseldikten ya da tamamen O'NUN yarattığı TANRI OĞLU olan MESİH ile bir tutulduktan sonra yeryüzüne çağırdığı KUTSAL RUH'UN tezahürüdür. TEK YARATICININ eseri olan ve O'NUNLA beraber O'NUN tam benzeri ya da zihni gibi yaratan KUTSAL RUH ebedidir ve asla değişmemiştir. Bu anlamda O yeryüzüne aşağıya çağrıldı ki, O'NU kabul etmek ve O'NUN SESİNİ duymak artık mümkün olsun. TANRI İÇİN OLAN SES O'NUNDUR ve bu nedenle bir şekile girmiştir. Sadece TANRI'NIN, KENDİNİN bir parçası olan gerçek OĞLU, MESİH ile beraber bildiği gerçekliği değildir bu şekil.

2. KUTSAL RUH tüm kurs boyunca bize ayrılığa karşı cevabı veren ve bize KEFARETİN planını getiren olarak anlatılırken, O [Kutsal Ruh] bize onun içinde [kefaretin içinde] olan özel rolümüzü belirler ve bize onun [rolün] tam olarak ne olduğunu gösterir. O, İsa'yı KENDİ planını gerçekleştirmesi için rehber olarak atadı çünkü o [İsa], onun içinde [planın içinde] kendi bölümünü tamamen yerine getirenin ilkiydi. Bu nedenle CENNETTE ve yeryüzünde tüm güç ona verilmiştir ve o onu seninle paylaşacaktır sen kendi bölümünü gerçekleştirdiğinde. KEFARETİN ilkesi, İsa onu harekete geçirmeden çok önce KUTSAL RUH'A verilmişti.

3. KUTSAL RUH, TANRI ile O'NUN ayrılmış OĞULLARI arasında kalan tek iletişim bağı olarak betimlenir. Bu özel işlevi yerine getirmesi için KUTSAL RUH iki işlev üzerine almıştır. O, TANRI'NIN parçası olduğunu bilir; O, insanlığı kurtarmak için gönderildiği için algılar. O, düzeltmenin büyük ilkesidir, doğru algılamayı getirendir, MESİH görüşündeki [vizyonundaki] içkin güçtür. O, affedilmiş dünyanın içinde algılandığı, içinde sadece MESİH'İN yüzünün görüldüğü ışıktır. O, YARATANI veya O'NUN YARATTIKLARINI asla unutmaz. O TANRI OĞLU'NU asla unutmaz. O seni asla unutmaz. Ve O sana BABANIN SEVGİSİNİ hiçbir zaman söndürelemeyecek ebedi bir parlaklık içinde getirir çünkü, TANRI onu oraya koymuştur.

4. KUTSAL RUH, MESİH ZİHNİNİN bir parçası olan zihninin bölümünde bulunur. O senin bir olan ÖZBENLİĞİNİ ve senin YARATICINI temsil eder. O her ikisi ile bağlı olduğundan, hem TANRI için hem senin için konuşur. Ve bu nedenle, O'DUR ONLARIN bir olduğunu kanıtlayan. O bir SES gibi görünür çünkü O, bu şekilde TANRI'NIN SÖZÜNÜ sana konuşur. O, uzak bir ülkede bir rehber gibi görünür çünkü senin bu şekilin yardımına ihtiyacın var. O, senin kendinin sahip olduğunu düşündüğün tüm ihtiyaçlara tekabül eder gibi görünür. Ama O, senin kendi benliğinin ihtiyaçlar içinde esir olduğunu sanmana kanmaz. Tam da onlardan seni kurtarmak ister. Tam da onlara karşı seni güvenceye almak ister.

5. Sen O'NUN bu dünyadaki tezahürüsün. Kardeşin seni çağırıyor, onunla beraber O'NUN SESİ olman için. Tek başına TANRI OĞLU'NA YARDIMCI olamaz O çünkü, tek başına işlevsizdir. Ama seninle bağlı olarak O'NUN bölümünü onların kurtuluşlarında tamamladığın için dünyanın ışıldayan KURTARISICIDIR. O hem sana hem ONA teşekkürünü sunuyor çünkü sen, O dünyayı kurtarmaya başladığında kendini onunla beraber yükselttin. Ve sen onun [kardeşinin] yanında olacaksın zaman geçtiği ve geriye senin ölümün ince melodisine dans ettiğin kötülüğün rüyalarından hiçbir iz kalmadığında. Çünkü, onun yerine küçük bir süreliğine TANRI'YA hitap olan ilahi duyulacaktır. Ve sonra, TANRI'NIN ebedi ŞEKİLSİZLİĞİNE geri dönmek için o SES, daha fazla şekil almamak için geçer gider.

[Mucizeler Kursu (Orijinal Edition), Bölüm Tanımlamalar 6 - Çeviri: BenSiz]

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Sayfa:
  • 1
Sayfa oluşturma süresi: 0.050 saniye
© 2019 Mucizeler Kursu. Tüm haklar saklıdır.