KİTAPLARIM

Kosti’nin Yolculuğu

Kadim gizemlerin zamanından, hakikatin incileriyle işlenmiş, şimdi ve gelecek için geçerli bir seyahatname.

 
Kitabı, yakında ekitap olarak kobo’dan satın alabilirsiniz.
Bengü Aydoğdu

Çöl Babalarının & Çöl Analarının Deyimleri

İlk Hıristiyan çöl keşişlerinin ruhi yaşamı nasıldı ve bugün onlardan ne öğrenebiliriz? Çöl babalarının ideali, kalbin sakinliği, “hesychia” idi. Kökü Yunanca olan “hesychia” ve sakin, durgunluk kelimesinden türetilen bu terim, dış sessizlikten çok daha fazlasını ifade eder. Hesychia, daha derine iner ve dışsal sessizlikten ziyade içsel bir sükuneti içerir. Dış düzeyde, hesychia çöl keşişleri için çölün yalnızlığına ve sessizliğine geri çekilmek ve hücre anlamında olan Kellion diye tanımlanan bir inziva yerinde bir keşiş olarak yaşamak anlamına geliyordu. İnzivada Abbas Arsenios, nasıl kurtulabileceğini ona göstermesi için Tanrı’ya dua ederdi. Aldığı yanıt şu oldu: “Arsenios, insanlardan kaç, kurtulacaksın!”
Bu bilgeliğin ışığında günlük yaşamlarımızı denetlememiz mümkün. İlle çöle geri çekilmemiz gerekmez. Çoğumuzun sorumlulukları var. Fakat bu sorumlulukların ötesine giden şeyleri tartabilir, eleyebiliriz. Geriye kalan kalabalıktan, gürültüden ve ayartmalardan arınmış sade yaşam kalbin sakinliğini doğurabilir.
 
Kitabı, ekitap olarak kobo’dan satın alabilirsiniz.

Anka Kuşunun Çağrısı

Bu kitabı ilk 2012 yılında kaleme aldım, ardından 2 kez düzeltildi. Mucizeler Kursu’nu daha iyi anlamaya yarayan bir hikaye olarak tasarlamıştım. İçinde aşk, ruhsallık, arayışlar, beklentiler, hasretler ve karşıtlarla dolu insani yaşamlar işlendi. Hikaye, dialog halinde iki kişinin sohbetini içeriyor. Kimine göre faydalı bir eserdi kimiyse zorlanmıştı. Herneyse durum, bir kitabı yorumlama kapasitemiz her zaman kendi zihnimizle bağlantılı. Nasıl bakar, nasıl düşünürsek öyle görür, öyle yorumlarız. Kitabın edebi bir eser olma iddiası yok. İçeriği, Mucizeler Kursu’nun ikiliksizlik metafiziği ve öğretisi, dünya ve hakikat hakkında konuşan iki kişinin aracıyla ele alındı.