mucizelerkursu

Mucizeler Kursu Kaynak

Mucizeler herkesin hakkıdır, ancak önce arınma gereklidir diye yazar Mucizeler Kursu’nun mucizelerin ilkeleri bölümünde. Arınmak demek, öğrenmek demektir. Egonun düşünce sisteminin bir yanılgı olduğunu anlamak, ondan vazgeçmek, onun yerine KUTSAL RUH’UN düşünce sistemini kabul etmek demektir. Bunu yaparken Tanrı öğretmenlerinin yol göstermeleri ulvi ilahi planın içinde bir gerekçedir. Kurs der ki, onlar olmazsa kurtuluş imkânsız olur.

Mucizeler Kursu’nun, Tanrı öğretmeni kavramı günümüzde bilinen bir çok spritüel, yani ruhani yollarda ve öğretilerde kullanılan öğretmen, ruhani lider ve spiritüel hoca veya eğitmen kavramlarından farklıdır. Mucizeler Kursu’nu öğrenen herkes kendiliğinden Tanrı öğretmeni olur. Öğrenci olan kişi aynı zamanda öğretmen olur. Mucizeler Kursu, ilerleyen aşamada öğrencinin öğreterek öğrendiğini vurgular. Mucizeler Kursu’nu okuyup, dersleri tamamlamaktan ziyade gerçekten “öğrenmek” terimi burada ayrıcalık yaratandır. Milyonlarca Mucizeler Kursu’nu okuyan ve tamamlayanlar vardır ancak hepsi Mucizeler Kursu’nun öğrenmemiştir. Öğrenmek demek, disiplinsiz ve tamamen egonun hükmünde olan bir zihni disipline etmek ve egonun tüm tasarımlarından boşaltmak demektir. Mucizeler Kursu’nu okuyup, dersleri uygulayıp fakat her şeyi egonun çarpık yorumuna teslim ederek, olması istenildiği gibi yorumlamak değildir öğrenmek. Öğrenmek, kendini ve hayatını İsa’nın ya da KUTSAL RUH’UN, yani ilahi boyutun yönetimine teslim etmek ve güvenle, dürüstlükle, hoşgörüyle, uysallıkla, neşeyle, savunmasızlıkla, cömertlikle, sabırla, inançla ve zihinsel açıklıkla her anını yaşamaktır. Bu anlamda öğretmek, bu tür bir yaşam biçimi ile örnek olmaktır. Bu saydıklarımın hepsi kursun içinde bir Tanrı öğretmeninin sahip olması gereken nitelikleridir ve her biri öğrenim içindeki olgunlaşma sürecinde gelişir, kişi bu niteliklerle özdeşleşir. Bu süreç içinde sendelese dahi zaman zaman, gün gelir öğrenim planı tamamlanmış olur ve ciddi öğrenci olan kişiler Tanrı öğretmenlerinin öğretmenleri olurlar.

Mucizeler Kursu Orijinal Edition
Mucizeler Kursu Orijinal Edition
A Course in Miracles Orijinal Edition by Course in Miracles Society (“CIMS”)

Mucizeler Kursu Orijinal Edition

A Course in Miracles Orijinal Edition, bu sayfadaki çevirilerin kaynağıdır ve 

Foundation for A Course in Miracles ile bağlantılı değildir.

Mucizeler Kursu’nun beş versiyonu (İngilizce)