Genel Mucizeler Kursu

Kartal ile karga

karga-kartal

Kartal ile karganın ilişkisini bilenler vardır aranızda.

Bir kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır. Ancak kartal yanıt vermez, karga ile savaşmaz; Kartal zaman veya enerji israf etmez. Sadece kanatlarını açar ve göklerde yükselmeye başlar. Uçuş ne kadar yüksekse karganın nefes alması o kadar zorlaşır ve karga oksijen eksikliğinden düşer.

Yürüdüğümüz manevi yollarda karga egodur kartal Kutsal Ruh. Hangisini seçersek o oluruz. Karga iken ille birilerine saldırır, bencil güdülerle haklı, daha iyi, daha başarılı, daha güzel olmaya çalışırız. Kartalın böyle güdüleri yoktur. O savaşmaz, karşı çıkmaz, saldırmaz. O sadece yükselir ve yükseldikçe karga ona ulaşamaz olur. Zihinsel dönüşüm bir yandan bize karga ve kartal yanımızı gösterir diğer yandan seçimimizi kartaldan yana yapmamızı sağlar. Gün gelir karga oluşumuza güler geçeriz. Mucizeler Kursu’nda İsa şöyle der:

Özgürlüğü seçenler, yalnızca onun sonuçlarını yaşarlar. Güçleri Tanrı’dandır ve sadece Tanrı’nın onlarla paylaşmak için verdiğini vereceklerdir. Onlara başka hiçbir şey dokunamaz, çünkü güçlerini sadece Tanrı’nın iradesine göre paylaşarak görürler. Ve böylece özgürlükleri geçerlilik kazanır ve korunur. O, yakalamak ve yakalanmak için her türlü kışkırtmanın içinden geçirir. Özgürlüğün ne olduğunu sormanız gerekenler, özgürlüğü öğrenmiş olanlardır. Serçeye kartalın havada nasıl uçtuğunu sormayın, çünkü küçük kanatları olanlar sizinle paylaşmak için güçlerini kendileri için kabul etmediler.

Mucizeler Kursu OE, 20.V.31-Çeviri: Bengü Aydoğdu