Mucizeler Kursu

Sadece TANRI’NIN ADINI paylaş

tanrının adı

İkilikli düşünce sisteminde zihin düşünür ve görüntüler dünyasına yansıtım olarak yansıtır düşünceleri. Mucizeler Kursu’nda kurtuluş TANRIYI yeniden hatırlama olarak tanımlanır. Uykuya dalmış bir zihnin kendisini olmayan bir şey olarak tanımlaması ve gerçekten olduğu ÖZBENLİĞİNİ unutması ile bu dünyanın varmış gibi görünmesine yol açar. Rüyadan uyanan ya da rüya içinde rüya gördüğünü bilen zihin bunu bilir çünkü TANRIYI, yani KENDİSİNİ hatırlar.

Mucizeler Kursu’na bakalım:

1. Semboller ile yaşıyorsun. Gördüğün her şey için isimler uyduruyorsun. Bunların her biri kendi ismi ile tanımlanan ayrı varlıklar oluyor. Böylelikle onu birlikten çıkartıyorsun. Böylelikle onun özel niteliklerini belirliyorsun ve onu çeviren alanı vurgulayarak onu diğer şeylerden ayrı tutuyorsun. Ve bu alanı her birine farklı isim verdiğin şeylerin arasına; zaman ve mekân anlamında olan tüm oluşumların; isim ile selamlanan tüm bedenlerin arasına koyuyorsun.

2. Şeyleri birbirinden ayırıyor gibi gördüğün bu alan, aracılığıyla dünyanın algılama tarzının sağlandığı araçtır. Hiçbir şeyin olmadığı yerde bir şey görüyorsun ve birliğin olduğu yerde hiçbir şey görmüyorsun; her şeyin arasındaki alanı, her şey ile senin arandaki alanı. Böylece ayırma ile hayat verdiğini düşünüyorsun. Bu bölünme ile kendinin bağımsız bir iradeyle işleyen bir birlik olarak kurulduğunu düşünüyorsun.

[…]

6. Bu, dünyanın verdiği mirasın toplamıdır. Ve böyle olduğunu düşünmeyi öğrenen herkes, dünyanın gerçek olduğunu savunan işaret ve sembolleri kabul eder. Bu onların dayandığı şeydir. İsimlenen şeyin var olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmazlar. Umulduğu şekilde görülürler. Gerçek olanı inkâr eden sadece bir yanılsamadır çünkü o nihai gerçekliktir. Onu sorgulamak deliliktir onun varlığını kabul etmek zihinsel sağlığın kanıtıdır.

[…]

7. İşte böyledir dünyanın öğretmesi. Bu, gelen herkesin içinden geçmesi gereken bir öğrenim safhasıdır. Ama ne kadar çabuk neye dayandığını algılarsa, bunların kökenlerinin nasıl sorgulanabilir olduğunu ve sonuçlarının ne kadar şüpheli olduğunu anlarsa o kadar çabuk onun etkilerini sorgulamaya başlar. Dünyanın öğrettiğiyle bitirilen bir öğrenim anlamaya varmadan bitirilmiştir. Kendi doğru yerinde ancak, bir diğer öğrenme şeklinin başlayabileceği, yeni bir algının kazanılabileceği, dünyanın aldığı tüm keyfi isimlerin şüphe edildiği için geri çekildikleri bir başlangıç noktası olarak hizmet eder.

(Mucizeler Kursu, Çalışma Kitabı Ders 184, paragraflar 1, 2, 6, 7)

Ne anlama gelir bu paragraflar?

Uyuyan TANRI OĞLUNUN, MESİH’İN birliğini bozarak milyarlarca parçalara böldüğünü ve her birini ayrı ve farklı olarak gördüğünü ve dolayısıyla her birine ayrı isim ve tanımlama vererek birbirlerinden ayrı olduklarının manifestosunu yazdığını ve bu dünyaya inanmayanın deli olduğunu anlatıyorlar.
Devamında şunu okuruz:

9. Gerçekten, senin tüm bu dünya sembollerini ebediyen unutarak onların ötesine geçmenin istenmesi ve ardından senin bir öğretim işlevi üstlenmeni istemek garip olacaktır. Senin için bir süreliğine dünyanın sembollerini kullanman gereklidir. Ancak, onlar tarafından yanıltılma. Onların hiçbir anlamı yoktur ve sen alıştırmaları yaparken, seni onlardan özgür kılacak olan şey bu düşüncedir. Onlar sadece, dünyanın anlayabileceği şekilde iletişim kurabilmene yarayan ama onların gerçek iletişimin bulunabileceği birlik olmadığını bildiğin araçların olacaktır.

10. Yani, senin ihtiyacın olan şey, her gün dünyanın öğretiminin bir geçiş safhası olduğunu öğrendiğin, bir hapishaneden güneşin ışığına çıktığın ve karanlığı unuttuğun bir zaman dönemidir. Burada SÖZÜ, TANRI’NIN sana verdiği ADI, herkesle paylaştığın tek bir KİMLİĞİ ve hakiki olanın tek kabulünü anlarsın. Ve sonra tekrar adımını karanlığa geri at, onun gerçek olduğunu düşündüğünden değil, sadece karanlığın hüküm sürdüğü dünyada hâlâ anlamlı olan şeylerin gerçek olmayışını ilan etmek için.

11. Karanlığın dünyasını tarif eden tüm küçük isimleri ve sembolleri kullan. Ama onları kendi gerçekliğin olarak kabul etme. KUTSAL RUH onların hepsini kullanır ama O yaratılışın tek bir ADININ, tek bir ANLAMININ ve KENDİ İÇİNDE her şeyi birleştiren tek bir KAYNAĞIN olduğunu unutmaz. Sadece kolaylık için dünyanın onlara verdiği tüm isimleri kullan; ama onların seninle beraber TANRI’NIN ADINI paylaştıklarını unutma.