Mucizeler Kursu

Mucizelerin İlkeleri

1. Mucizelerin zorluk sıralamasında herhangi bir düzen yoktur. Biri diğerinden daha “güçlü” veya daha “büyük” değildir. Hepsi aynıdır. Sevginin tüm ifadeleri en büyüğüdür.

2. Mucizeler mucize olarak önem taşımazlar. Önem taşıyan tek şey, herhangi bir değerlendirmenin çok ötesinde olan kaynağıdır.

3. Mucizeler sevginin ifadesi olarak doğal bir şekilde gerçekleşir. Gerçek mucize, mucizelerin esin kaynağı olan sevgidir. Bu anlamda, sevgiden kaynaklanan her şey bir mucizedir.

4. Tüm mucizeler yaşam demektir ve TANRI yaşam verendir. O’NUN SESİ seni özellikle yönetecekdir. Bilmen gereken her şey sana söylenecektir.

5. Mucizeler alışkanlıktır ve istemsiz olarak gerçekleşmelilerdir. Onlar bilincin kontrolü altında olmamalıdır. Bilinçli seçilmiş mucizeler yanlış olabilir.

6. Mucizeler doğaldır. Eğer gerçekleşmiyorlarsa, bir şey ters gitmiştir.

7. Mucizeler herkesin hakkıdır, ama önce eğitim (arınma) gereklidir.

8. Mucizeler bir eksiği ortadan kaldırdıklarından dolayı şifa verirler; onlar geçici olarak fazlasına sahip olanlar tarafından geçici olarak daha az sahip olanlar için gerçekleştirilir.

9. Mucizeler alışverişin bir şeklidir. Kelimenin tam manasıyla mucizevi olan sevginin her belirtisi gibi, bu alışveriş fiziksel kanunları tersine çevirir. Hem verene hem de alana daha fazla sevgi getirir.

10. İnanç uyandırmak için mucizeleri gösteriş amaçlı kullanmak, onların anlamının ve hedefinin yanlış algılanmasıdır.

11. Dua mucizelerin medyumudur. Yaratılanın yaratanla arasında olan bir iletişim aracıdır. Dua ile sevgi alınır ve mucizeler ile sevgi verilir.

12. Mucizeler düşüncelerdir. Düşünceler fiziksel veya alt düzeyin deneyimini ya da yüksek veya ruhsal düzeyin deneyimini temsil ederler. Biri fizikseli yapar, diğeri maneviyi oluşturur.

13. Mucizeler  hem bir başlangıç hem de sondur; ve böylece zamansal düzeni değiştirebilirler. Onlar her zaman geri gidiş gibi görünen ancak, gerçekten ileriye giden yeniden doğuşun teyitleridir. Onlar geçmişi şimdiki zamanda iptal edip böylece geleceği özgür bırakırlar.

14. Mucizeler gerçeği kanıtlarlar. Onlar inançtan doğdukları için inandırıcı olurlar. İnanç olmayınca ruhsuz ve dolayısıyla zarar verici veya daha doğrusu zihinsel yaratıcı olmaktan yoksun sihire (majiye) dönüşebilirler.

15. Her gün mucizelere ayrılmış olmalıdır. Zamanın amacı, sana zamanı nasıl yapıcı bir şekilde kullanabileceğini öğrenme imkanı vermesidir. Böylece, bir eğitim kurumu ve amaca araç olması demektir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için yararlılığını yitirdiğinde zaman sona erecektir.

16. Mucizeler, vermenin almak kadar kutsal olduğunu gösteren öğretim kurumlarıdır. Onlar aynı zamanda verenin kuvvetini arttırıp alana güç verirler.

17. Mucizeler bedeni değiştirirler. Onlar aniden bedensel alandan görünmeyene doğru bir değişimdir. Bundan dolayı şifa verirler.

18. Bir mucize bir hizmettir. Başka birine verebileceğin en büyük hizmettir. Bu, yakınını kendin gibi sevmenin bir şeklidir. Böylece aynı anda hem kendinin hem de yakınının değerini algılarsın.

19. Mucizeler zihinleri TANRI içinde tek yapar. Birlikte çalışmaları şarttır çünkü, TANRI OĞULLARI TANRI’NIN yarattığı her şeyin bir toplamıdır. Bundan dolayı mucizeler ebediyetin kanunlarını yansıtırlar, zamanın değil.

20. Mucizeler, gerçeğin bedenin değil, saf ruhun sunağı olduğunu bilinçte uyandırırlar. Bu kavrayış mucizenin şifa verici gücüne giden yolu açar.

21. Mucizeler affetmenin doğal göstergeleridir. Mucizeler aracılığıyla TANRI’NIN affetmesini başkalarına yayarak alırsın.

22. Mucizeler sadece karanlığın gizliyebileciği inancı nedeniyle korkuyla ilişkilidir. Fiziksel gözlerin göremediğinin var olmadığına inanıyorsun. Bu, ruhani görüşün reddine yol açar.

23.Mucizeler algıyı yeniden düzenler ve tüm seviyeleri doğru perspektife yerleştirirler. Bu iyileşmedir çünkü, hastalık seviyelerin karışıklığından doğar.

24. Mucizeler hastaları iyileştirmeni ve ölüleri diriltmeni sağlar çünkü, hastalığı ve ölümü sen yaptığından böylece ikisini de oratadan kaldırabilirsin. Sen bir mucizesin, YARATICI’NIN benzerliğinde yaratma yeteneğine sahipsin. Bunun dışındaki her şey kendi kabusundur ve yoktur. Sadece ışığın yarattıkları gerçektir.

25. Mucizeler, tamamlandığında KEFARET olan, birbirine geçen bir affetme zincirinin parçalarıdır. KEFARET her zaman ve zamanın her boyutunda etkili olur.

26. Mucizeler kokudan özgürleşmeyi temsil ederler. “KEFARET” demek “iptal” etmek demektir. Korkunun iptal edilmesi mucizelerin KEFARET değerinin esaslı bir parçasıdır.

27. Bir mucize TANRI’DAN benim aracılığımla kardeşlerime akan evrensel bir nimettir. Bu affedilmiş olanların affetme hakkının önceliğidir.

28. Mucizeler korkudan muafiyet kazanmanın bir yoludur. Vahiy, korkunun yok edildiği bir durum yaratır. Böylece mucizeler bir araç ve vahiy bir hedeftir.

29. Mucizeler TANRI’NIN yüceliğini över. O’NUN yarattıklarını onure ederek ve onların mükemmeliğini onaylayarak O’NU överler. Onlar bedenle olan kimliklerini inkar ettiklerinden ve saf Ruh ile olan kimliklerini onayladıklarından iyileştirirler.

30. Saf RUH’U kabul ederek, mucizeler algının seviyelerini düzeltir ve onları doğru düzende gösterirler. Bu, saf RUH’U doğrudan iletişim kurabileceği merkeze yerleştirir.

Mucizeler Kursu Orijinal Edition, Metin Kitabı – Çeviri: Bengü Aydoğdu