Mucizeler Kursu

Mutlu rüyalar

Mutlu rüyalar

Dünyayı değiştirmeyeceğiz. Bu bizim görevimiz ve amacımız değil. Rüya olan dünya ile uğraşmak gerçekdışı şeylerle uğraşmak demektir. Bu, akıllıca bir seçim olamaz. Dünya bizim gerçekliğimiz, evimiz, varlığımız değil. Gerçekliğimiz saf Ruh’tur. Fakat yine de dünya yaşamlarımızın içinde var gibi görünen bir yaşam senaryosu, öğrenmemiz gereken dersler ve aşmamız gereken egolar var. Senaryolar değiştirelemez diye öğretir İsa kursda. Değişen tek şey görüşümüzdür ve ona bağlı tepkilerimiz. Zihinsel dönüşüm ifadesi bu değişimi içerir. Zihinsel dönüşümde kişiliğin bir önemi ve yeri yoktur. Kişilik egonun kalesidir ve düşünsel açıdan acılardan, yoksunluk duygularından ve sonu gelmez isteklerden, garez, kin ve nefretten, korkudan, suçluluk duygusundan ve suçlamalardan beslenir. Bu nedenle bu kıskacın içinden kurtulmanın tek yolu affedişi uygulamak ve dünyanın ve içerdiği her şeyi reddetmektir. Dünyayı reddetmek bir “bana ne’cilik” değildir. Aksine, merhamet, anlayış ve sevgi gerektirir gördüğümüz acılar karşısında. Kolay değil. Fakat imkansız da değil. Ruhani alemin desteği olmadan kurtuluş gerçekleşemez diyor İsa kursda. Buna inanmak ve yardım istemek mucizevi gelişmeleri beraberinde getirir. Körü körüne inanma, dene. Deneyim, kursun içerdiği ifadeleri, vaadleri ve görüşü doğrular. Deneyimin gerçekleşmesi için ama kursu uygulamak, zihinsel arınmanın içinden geçmek gerekir. Arınma prosedürü adeta kendi cehennemimize bakmayı gerektirir. Dehşet ve korkularla dolu anlardan gerçerken Kutsal Ruh’un elini, nefesini ve desteğini hissetmek doğaüstü bir mesele değil. O tam da gerçekliğimiz esasen. Özümüze dönünce, ona yol açınca insan oluşumuz ve onunla bağlı her şey silikleşir, evreni dahi aşan varlığımızla birleşmeye başlarız. Önce zihnimizde, sonra bilincimizde, ardından onları da geçip özümüzde.

Kutsal Ruh’ta dinlen ve O’nun yumuşak rüyalarının dehşet ve ölüm korkusuyla gördüğün rüyaların yerini almasına izin ver. O, kimin katil olduğuna kimin kurban olacağına dair seçimin olmadığı affedişin rüyalarını getiriyor. O’nun getirdiği rüyalarda cinayet ve ölüm yoktur. Suçluluk rüyası, gözlerin kapalıyken de, görüşünde silikleşir. Uyuyan yüzünü aydınlatmak için bir gülümseme gelir. Uyku şimdi huzurludur çünkü bunlar mutlu rüyalardır.

Mucizeler Kursu Orijinal Edition, metin 27.VIII.74
Çeviri: Bengü Aydoğdu